ul. Wolności 69 A, 34-220 Maków Podhalański

tel. +48 (33) 875 75 21 , fax. +48 (33) 875 75 31
e-mail: kontakt@auto-bast.com

Nasza firma oferuje rozwiązania w zakresie:

- maszyn i linii technologicznych dla przemysłu
- automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych
- oprzyrządowania i narzędzi dla obszarów: spawalnictwa / zgrzewania / montażu / kontroli wymiaru / sprawdzianów CMM
- obróbki CNC

Our company providing dedicated solutions in respect of:

- machines and technological lines to industry
- automation and robotization of production processes
- tooling in terms of: welding / assembly / measurment / CMM gages
- CNC machining

 

AUTOBAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizuję Projektu " Dotacja na kapitał obrotowy", ze środków POIR .