Szybki kontakt

Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci zrealizować Twoje pomysły!

icon_widget_image Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00 icon_widget_image ul. Wolności 69A, 34-220 Maków Podhalański, Polska icon_widget_image Tel: +48 33 8757521 Fax: +48 33 8757531 icon_widget_image kontakt@auto-bast.com

Doświadczenie

Ponad 30 lat obecności na rynku. Kilkadziesiąt tysięcy zamówień oraz wykwalifikowana kadra ponad 220 pracowników to gwarancja jakości naszych usług.

Nasze
AUTOMATYKA MECHANIKA KONTROLA

Nasze wiodące usługi

AUTOBAST

Automatyka i Robotyka

Kompleksowa obsługa w zakresie projektu, programowania, montażu, testów, instalacji i finalnego uruchomienia w zakładzie klienta.

AUTOBAST

Mechanika i Budowa Maszyn

Zajmujemy się projektowaniem i budową maszyn dla wielu gałęzi przemysłu (motoryzacyjny, lotniczy, AGD, FMCG).

AUTOBAST

Linie Technologiczne

Kompleksowa integracją ciągu technologicznego od projektu, aż po start produkcji w zakładzie zleceniodawcy.

AUTOBAST

  Twoje Imię wymagane

  Twój Email wymagany

  Twoja wiadomość

  Sprawdź nasze możliwości

  Skontaktuj się z nami

  Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Autobast sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), adres: ul. Wolności 69A 2) przetwarzamy wyłącznie dane osób działających w imieniu lub z upoważnienia firm lub podmiotów współpracujących z administratorem lub firm albo podmiotów, będących potencjalnymi odbiorcami kampanii marketingowych, realizowanych przez administratora, a w szczególności imię i nazwisko tych osób, zajmowane stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; 3) nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO. 4) dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;. b) w celu marketingu usług oferowanych przez partnerów administratora; c) w celu wyszukiwania optymalnych ofert i rozwiązań w zakresie usług przeznaczonych dla biznesu w oparciu o informacje dotyczące działalności potencjalnych odbiorców kampanii prowadzonych przez administratora (baza marketingowa); 5) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 zd. ostatnie RODO, tj. uzasadniony prawnie interes administratora w postaci celów prowadzenia marketingu bezpośredniego. Pozyskiwane przez nas informacje, udostępniane są dobrowolnie przez firmę np. poprzez ogłoszenie lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu posiadającego bazę informacji o podmiotach zainteresowanych współpracą handlową w obszarze objętym ogłoszeniem lub ofertą współpracy. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na kontakt marketingowy z nimi podstawą jest także dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 6) dane osobowe osób kontaktowych w firmach partnerskich mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym m.in. dostawców oprogramowania do prowadzenia wysyłki mailingu, dostawcy oprogramowania chmurowego, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego do komunikacji pomiędzy osobami upoważnionymi do przetwarzania przedmiotowych danych pracowników i współpracowników administratora, podmiotów na rzecz których realizowane są kampanie marketingowe w zakresie w jakim występuje ich własny uzasadniony interes prawny. 7) w bieżącej działalności oraz organizacji kampanii marketingowych korzystamy z usług Google Cloud (Gmail, Google Drive) oraz z innych usług w chmurze, komunikatora dostarczanego przez firmę RingCentral Inc. oraz ASANA Inc. wykorzystywanego do komunikacji pomiędzy osobami upoważnionymi do przetwarzania przedmiotowych danych przez pracowników i współpracowników administratora. To oznacza, iż Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do państw trzecich, to jest poza UE i EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich spełniamy warunki określone w Rozdziale V RODO („Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”). Przykładowo stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne / standardowe klauzule ochrony danych. Dodatkowe informacje na temat tego, jak przedmiotowe firmy gromadzą i wykorzystują dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?fg=1 – Google LLC https://www.ringcentral.com/gb/en/trust-centre.html#security – RingCentral Inc. https://asana.com/trust#gdpr – ASANA Inc. 8) dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia; 9) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10) każda osoba, która uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,; 11) przetwarzanie przez nas danych osobowych osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy lub zlecenia oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług lub kontynuacji współpracy. 12) w ramach prowadzonej przez nas działalności nie profilujemy danych osobowych reprezentantów naszych partnerów handlowych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu. Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Autobast sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Podhalańskim (34-220), adres: ul. Wolności 69A 2) przetwarzamy wyłącznie dane osób działających w imieniu lub z upoważnienia firm lub podmiotów współpracujących z administratorem lub firm albo podmiotów, będących potencjalnymi odbiorcami kampanii marketingowych, realizowanych przez administratora, a w szczególności imię i nazwisko tych osób, zajmowane stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; 3) nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO. 4) dane osobowe przetwarzane będą: a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;. b) w celu marketingu usług oferowanych przez partnerów administratora; c) w celu wyszukiwania optymalnych ofert i rozwiązań w zakresie usług przeznaczonych dla biznesu w oparciu o informacje dotyczące działalności potencjalnych odbiorców kampanii prowadzonych przez administratora (baza marketingowa); 5) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z motywem 47 zd. ostatnie RODO, tj. uzasadniony prawnie interes administratora w postaci celów prowadzenia marketingu bezpośredniego. Pozyskiwane przez nas informacje, udostępniane są dobrowolnie przez firmę np. poprzez ogłoszenie lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu posiadającego bazę informacji o podmiotach zainteresowanych współpracą handlową w obszarze objętym ogłoszeniem lub ofertą współpracy. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na kontakt marketingowy z nimi podstawą jest także dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 6) dane osobowe osób kontaktowych w firmach partnerskich mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w tym m.in. dostawców oprogramowania do prowadzenia wysyłki mailingu, dostawcy oprogramowania chmurowego, dostawcy oprogramowania wykorzystywanego do komunikacji pomiędzy osobami upoważnionymi do przetwarzania przedmiotowych danych pracowników i współpracowników administratora, podmiotów na rzecz których realizowane są kampanie marketingowe w zakresie w jakim występuje ich własny uzasadniony interes prawny. 7) w bieżącej działalności oraz organizacji kampanii marketingowych korzystamy z usług Google Cloud (Gmail, Google Drive) oraz z innych usług w chmurze, komunikatora dostarczanego przez firmę RingCentral Inc. oraz ASANA Inc. wykorzystywanego do komunikacji pomiędzy osobami upoważnionymi do przetwarzania przedmiotowych danych przez pracowników i współpracowników administratora. To oznacza, iż Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do państw trzecich, to jest poza UE i EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich spełniamy warunki określone w Rozdziale V RODO („Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”). Przykładowo stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne / standardowe klauzule ochrony danych. Dodatkowe informacje na temat tego, jak przedmiotowe firmy gromadzą i wykorzystują dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?fg=1 – Google LLC https://www.ringcentral.com/gb/en/trust-centre.html#security – RingCentral Inc. https://asana.com/trust#gdpr – ASANA Inc. 8) dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia; 9) każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 10) każda osoba, która uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,; 11) przetwarzanie przez nas danych osobowych osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy lub zlecenia oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług lub kontynuacji współpracy. 12) w ramach prowadzonej przez nas działalności nie profilujemy danych osobowych reprezentantów naszych partnerów handlowych ani nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.